• Копенгаген - столица Дании
    1 млн. жителей...
  • Орхус - один из старейших городов Северной Европы
    300 тыс. жителей...
  • Ольборг - крупный портовый город Дании
    164 тыс. жителей...
< >
Датский Культурный Канон
Культурные ценности
Что посмотреть в Дании?
Достопримечательности
Дворцы и парки
Парки
По Дании с гидом
Экскурсии
Креативность и хюгге
Впечатления
Лучшие рестораны Дании
Впечатления
Велосипеды в Дании
Впечатления
Фестивали и праздники
Впечатления
Морские побережья
Природа
В Ольборге планируется установить...
| In Новости из Дании

В Ольборге планируется установить...

Мэрия Ольборга рассматривает заявление русскоязычных жителей Ольборга, в  котором подчеркивается...

Read more
Деяния Данов
| In Дания в России

Деяния Данов

В 2017 г. в серии "Mediaevalia: средневековые литературные памятники и источники" вышла книга "Деяния...

Read more
Дания пополнилась новыми остро...
| In Новости из Дании

Дания пополнилась новыми остро...

Министерство окружающей среды и продовольствия Дании в своем пресс-релизе сообщило о том, что за период...

Read more
Итоги февраля 2019
| In Новости проекта

Итоги февраля 2019

Февраль был активным и продуктивным. Больше всего публикаций было сделано на Фейсбуке - в среднем,...

Read more
Новые материалы на сайте
| In Новое на сайте

Новые материалы на сайте

Новые материалы на сайте за последнюю неделю. В разделе Датская кухня: Картофель, запеченный в сливках -...

Read more
Шведская компания Ильзе Якобсен...
| In Новости из Дании

Шведская компания Ильзе Якобсен...

Датчанку Ильзе Якобсен (Ilse Jacobsen) часто называют "Королевой Датского дизайна". Но и в жизни...

Read more
Новые материалы на сайте
| In Новое на сайте

Новые материалы на сайте

Обновления на сайте в разделах "Датская кухня" и "Музеи Дании". В "кухонном" разделе рассказывается о...

Read more
| In Новости из Дании

"Заземление": Новая выставка в...

В Собрании Хиршпрунга (Den Hirschsprungske Samling) проходит новая выставка под названием "Заземление....

Read more
Датская Королева - покровительница...
| In Новости из Дании

Датская Королева - покровительница...

Датский Королевский Дом сообщил на своем официальном сайте о том, что в коммуне Сённеборга открылась...

Read more
Обновления в разделе
| In Новое на сайте

Обновления в разделе "Города Д...

Потихоньку началось обновление раздела "Города Дании". Добавлен Роскилле и геральдика городов, уже размещенных...

Read more
Сенсационная археологическая находка...
| In Новости из Дании

Сенсационная археологическая находка...

Сенсационная находка была сделана на днях в Дании. Двое рабочих - Янник Вестергард и Зеннинг Нёр из подрядческой...

Read more
Новая страница на сайте
| In Новое на сайте

Новая страница на сайте

В разделе "Жителям" появилась новая страница - "Полезные ссылки", где собраны ссылки на сайты, которые...

Read more

minibyEn præsentation af dansk kultur til russisksprogede

Jeg har valgt emnet dansk kultur med fokus på russisksprogede på en hjemmeside (http://ny.dansk.ru). Det er ikke kun fordi jeg er begejstret for dansk kultur, taler russisk selv som modersprog og er vild med web programmering. Det er fint at kombinere min egen begejstring med noget, som kan være interessant og nyttig for andre mennesker.

Der eksisterer mange hjemmesider på nettet, som handler om Danmarks kultur fra forskellige synsvinkler. Der eksisterer også mange hjemmesider på russisk, som fortæller om Danmark som ”det lykkeligste sted i hele verden”, ”et eventyrland”, ”det fantastiske land med en gammel historie”, ”den skandinaviske perle” osv. I 2008 boede jeg i Rusland, hvor jeg selv lavede en hjemmeside, som handler om Danmarks historie og kultur og stadig ligger her www.dansk.ru

Men tiden løber hurtigt, og vores verden ændrer sig meget. Nu bor jeg i Danmark og studerer kulturarvsformidling på dansk. Jeg er interesseret i kulturforståelse mere end tidligere på grund af min egen integrationsprocess i det land, hvor jeg har boet i de sidste år. Og den eksisterende hjemmeside er lavet som et studieprojekt i kulturarvsformidling på kandidatuddannelsen i Historie på Aalborg Universitet

Kultur er et meget elastisk begreb, som kan forstås fra forskellige kulturteorier og som har forskellige betydninger. I en af de moderne sociologiske kulturforståelser er kultur et system af menneskelige livspræsentationer og værdier, som inkluderer ideer, sprog, traditioner osv. (A. Giddens). 

Sammen med kulturrelativistiske teoretikere mener jeg, at kulturen, som er menneskelig livsstil, kan forstås indefra. Hvert samfund består af mennesker med en bestemt adfærd og absolutter værdier, som de har valgt og som kan være forskellige fra andre samfunds værdier (M. Herskovits). Dvs. at absolutter ikke er universalle, derfor har vi forskellige kulturer i verden.

I projektet prøver jeg at finde nogle absolutter, som kan være karakteristikker af danskernes livsstil - "hygge"-følelse, cykelkultur, madkultur, ølkultur osv. Forståelse af disse nøgleord kan give forståelse af danske samfund generelt. Jeg arbejder inden for det konstruktivistiske paradigme og mener, at vi skal skabe interkulturel kommunikation med hensyn til begrebet kulturforståelse (I. Jensen).

For en god kommunikation skal mange faktorer spiller sammen. Det er bl.a. køn, uddannelse, social baggrund og kultur. Kulturforståelse er vigtig i vores globaliserende verden for at skabe dialog både mellem forskellige lande og interkulturelle borgere i et land. Projektets mål er at bygge et sted på internettet, hvor en gruppe af interkulturelle borgere (russisksprogede) kan få en dybere forståelse af den danske kultur. Forskelle mellem etnokulturation og integrationsproces er, at udlændinge som bor i Danmark ikke har lært danske kulturmodeller i deres barndom. Derfor skal kulturhistoriske undervisningsmaterialer og tekster til dem opbygges med hensyntagen til deres kulturelle kapital eller "bagage" (P. Bourdieu). Projektets sprog er russisk, men alle begreber, symboler og fænomener, som beskrives på hjemmesiden ny.dansk.ru, fokuserer på den danske kultur.

Når man formidler emnet dansk kultur til etniske minoriteter, så er det nemmere at bruge minoritetets sprog. Det giver også flere muligheder til kommunikation, fordi de etniske minoriteter ikke bliver begrænset af deres sproglige evner, når de bruger deres modersprog. Bagved hjemmesiden ligger et stykke forskningsarbejde om brugernes interesser, aktuelle emner i forhold til integrationsarbejde og de problemer, som den valgte brugergruppe har.

Jeg vil sige, at i mit projekt valgte jeg emnet "Integration" med hensyn til brugernes behov for at få mere information om arbejdsmarked, uddannelsessteder, de sproglige krav osv.

En interkulturel dialog med russisksprogede i projektet bygges på afsenders viden om sin egen (russisk) og andres (den danske) kultur. Det giver større forståelse om nogle danske kendetegn (f.eks. dansk ironi og hvordan ironi afspejles i danske kulturelle fænomener, som karnevaler, litteratur, musik osv.).

Den digitale formidlingsform er optimal for mig, fordi det er nemmere økonomisk (projektet kraver ikke finansielle resurser, og alt arbejdet kan laves af mig alene), det giver mig fleksibilitet i skrivnings processen (jeg er ikke begrænset af tekstmængde, og tekster kan rettes kontinuerligt) og det giver mulighed for at komme nemt og hurtigt i kommunikation med min målgruppe.

Samtidig er jeg opmærksom på de træk, som formidling har på hjemmesider (tekniske, funktionelle og æstetiske aspekter) samt uskrevne regler ved præsentation på nettet.

Projektets brugergruppe er meget bred, og derfor bruger jeg et forståeligt sprog, nem navigation, laveopløste billeder. Samtidig bruger jeg sociale medier for at skabe kommunikation med russisksprogede, som bor i Danmark.

Hvad kan projektet give og hvorfor det er relevant? Integration er en vigtig del af samfundslivet, og derfor vil projektet hjælpe med formidling til udlændinge (russisksprogede). Der findes et fagligt hul, når man prøver at finde formidlingsmateriale til en konkret gruppe med en konkret kulturel baggrund (f.eks. russisksprogede). Derfor har jeg fundet projektets emne og form aktuel og nødvendigt. Jeg mener, at den hjemmeside kan hjælpe i en læringsprocess hos udlændinge (russisksprogede) til forståelse af den danske kultur.

Kontakt mig her, hvis du har nogle spørgsmål eller blot vil have et mere uddybende svar.

Med venlig hilsen,

Marina Kvist

Яндекс цитирования

Русские книги в Дании

Русский для датчан

Экскурсии по Дании

Подкаст